ابزار شارژی

اولین دریل شارژی در سال 1961 معرفی شد، در طول 20 تا 30 سال گذشته محبوبیت دستگاه‌های شارژی به طور پیوسته افزایش یافته است. قابلیت حمل و مانور ابزار شارژی همیشه یکی از مزایای برجسته آن بوده است. اگرچه عمر باتری معمولا قدرت و عملکرد کلی آنها را محدود کرده است. پیشرفت‌های اخیر باعث شده قدرت دستگاه‌های شارژی با قدرت دستگاه‌های برقی متنوع برابر شوند.
ادامه مطلب...