مینی فرز برقی چیست؟

مینی فرز برقی یک ابزار برقی است که البته در سال‌های اخیر و با پیشرفت تکنولوژی مدل‌های شارژی آن نیز توسط برندهای متخلف وارد بازار ابزار شده اند. اما اولین بار چه کسی مینی فرز را اختراخ کرد؟
تاریخچه
چیزی که ما مطمئناً می‌دانیم این است که شخصی، در جایی، در مقطعی از زمان آن را اختراع کرده است. داستان‌های متناقضی در مورد اینکه چه کسی مینی فرز برقی را اختراع کرده است وجود دارد. یک داستان ادعا می‌کند که در سال 1954 توسط یک شرکت آلمانی به نام آکرمن و اشمیت اختراع شد.

اگر قصد خرید مینی فرز برقی دارید به هیچ وجه این راهنمای جامع خرید مینی فرز را از دست ندهید.

ادامه مطلب...